TERMENUL LIMITA PENTRU TRIMITEREA REZUMATELOR ESTE 11 MAI 2018. TERMENUL LIMITA PENTRU TRIMITEREA LUCRARILOR IN EXTENSO ESTE 1 IUNIE 2018.

 

► accesand sectiunea  Trimite rezumat  (pentru a putea trimite rezumate trebuie sa aveti cont pe site: accesati sectiunea Inregistrare Online si completati campurile formularului de inscriere)
► prin e-mail, ca fisier atasat, pe adresa operatorului: contact@patologieinfectioasa.ro

ATENTIE! Nu puteti trimite rezumate inainte de a va inscrie!
Vor fi publicate numai rezumatele al caror autor prezentator a achitat taxa de participare, exceptie medicii rezidenti carora le sunt acceptate lucrarile pentru prezentare in cadrul evenimentului.

TEMATICA STIINTIFICA
Rezumatele trebuie sa se incadreze intr-una din urmatoarele teme:
– Actualitati si perspective in terapia hepatitelor cronice
– Infectia HIV/SIDA
– Antibioterapia germenilor multirezistenti – prezent si viitor
– Infectii fungice sistemice
– Abordarea interdisciplinara a infectiilor sistemului nervos central
– Varia

Rezumatele primite pana la data de 15 mai 2018 vor fi confirmate autorilor de catre Comitetul Stiintific prin e-mail pana la data de 04.06.2018 si vor fi publicate in Volumul IV “Patologia infectioasa – certitudini si controverse” (volum cu ISBN).

CONDITII DE PREZENTARE
Forma de prezentare a lucrarilor: oral sau e-poster.
Lucrarile prezentate oral: proiectari cu videoproiector asistate de computer (PowerPoint ’97-2014, XP).
Comitetul stiintific isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge lucrarile propuse si de a selecta lucrarile in vederea prezentarii orale sau e-poster.

Autorii care vor prezenta lucrarile oral vor furniza secretariatului conferintei, in momentul validarii inscrierii sau cu cel putin doua ore inaintea prezentarii, o copie pe memory stick a fisierului ce contine prezentarea lucrarii stiintifice.

 

Va rugam sa respectati URMATOARELE CERINTE DE REDACTARE in cazul trimiterii rezumatelor prin e-mail:

• rezumatul nu poate contine mai mult de 250 cuvinte;
• rezumatul va fi trimis in limba romana;
• tot textul se scrie fara aliniat de paragraf sau alte indentari;
• rezumatul nu va fi formatat.

REZUMATUL TREBUIE SA CUPRINDA:
titlul, scris cu majuscule urmat de un rand gol; titlul (inclusiv spatiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
numele autorilor, scrise pe un rand, respectand ordinea: initiale prenume (in cazul barbatilor) sau prenume (in cazul femeilor) urmate de nume (nu folositi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; dupa lista autorilor se va lasa un rand liber;
afilierea (sectie, institutie, oras, tara), atat a primului autor, cat si a coautorilor. Se scrie totul pe un rand, urmat de un nou rand liber. Prima litera a fiecarui cuvant trebuie scrisa cu majuscula;
• se va insera un rand ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscuta: introducere, material si metoda, rezultate, concluzii (se vor evita formularile de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie sa contina suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
• nu se accepta grafice si tabele in rezumat;
• toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare in text.

In cazul trimiterii rezumatelor prin intermediul aplicatiei de pe site-ul oficial, instructiunile sunt aceleasi cu exceptia urmatoarelor:
– titlul nu este urmat de un rand gol
– dupa lista autorilor nu se va lasa un rand liber;
– numele autorului ce va prezenta lucrarea nu trebuie subliniat

 

Lucrarile in extenso se vor trimite pana pe data de 1 iunie 2018 pe adresa de email: contact@patologieinfectioasa.ro.
Lucrarile in extenso primite pana la data de 1 iunie 2018  vor fi publicate in Volumul IV “Patologia infectioasa – certitudini si controverse” (volum cu ISBN).