Rezumate

Metode de TRIMITERE a rezumatelor

Rezumatele se vor trimite până la data de 19 mai 2019.

Rezumatele, redactate conform instrucţiunilor din pagina METODE DE REDACTARE A REZUMATELOR, se trimit folosind una dintre următoarele variante:

► accesând secţiunea Trimite rezumat (pentru a putea trimite rezumate trebuie să aveţi cont pe site: accesaţi secţiunea Înregistrare Online şi completaţi câmpurile formularului de înscriere)
► prin e-mail, ca fişier atasat, pe adresa operatorului: contact@patologieinfectioasa.ro

ATENȚIE! Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie!
Vor fi publicate numai rezumatele al căror autor prezentator a achitat taxa de participare, excepţie medicii rezidenţi cărora le sunt acceptate lucrările pentru prezentare în cadrul evenimentului.

TEMATICA ŞTIINȚIFICĂ
Rezumatele trebuie să se încadreze într-una din următoarele teme:
– Terapia hepatitei cronice C – un vis împlinit?!
– Terapia hepatitei cronice B+D – un deziderat de mare actualitate
– Infectia HIV
– Rezistenţă şi perspective ale terapiei antibiotice
– Profilaxia cu antibiotice
– Infecţii severe asociate îngrijirilor medicale în era antibioterapiilor dificile – perspective interdisciplinare
– Neuroinfecţii virale şi fungice
– Boli infecţioase rare în România – cazuri clinice
– Gripa în sezonul 2018-2019
– Varia

CONFIRMĂRI
Rezumatele primite până la data de 19 mai 2019 inclusiv vor fi confirmate autorilor de către Comitetul Ştiinţific prin e-mail până la data de 31.05.2019 şi vor fi publicate în volumul de rezumate al conferinţei (ISSN).

CONDIȚII DE PREZENTARE
Forma de prezentare a lucrărilor: oral sau e-poster.

Vă rugăm să daţi click aici pentru a descărca modelul de e-poster acceptat.

Termenul limită pentru trimiterea e-posterelor este 15.06.2019 pe adresa de email contact@patologieinfectioasa.ro.

Lucrările prezentate oral: proiectări cu videoproiector asistate de computer (PowerPoint ’97-2014, XP).
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a selecta lucrările în vederea prezentării orale sau poster.
Autorii care vor prezenta lucrările oral vor furniza secretariatului conferinţei, în momentul validării înscrierii sau cu cel puţin două ore înaintea prezentării, o copie pe memory stick a fişierului ce conţine prezentarea lucrării ştiinţifice.

Metode de REDACTARE a rezumatelor

Va rugăm să respectaţi URMĂTOARELE CERINȚE DE REDACTARE în cazul trimiterii rezumatelor prin e-mail:
• rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
• rezumatul va fi trimis în limba română şi în engleză;
• tot textul se scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
• rezumatul nu va fi formatat.

REZUMATUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:
• titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
• numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lasă un rând liber;
• afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvant trebuie scrisă cu majusculă;
• se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
• textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscută: introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
• nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;
• toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

În cazul trimiterii rezumatelor prin intermediul aplicaţiei de pe site-ul oficial, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile din formularul online. Rezumatele în limba română şi engleză trebuie înscrise separate, ca două rezumate distincte.

Contactează operatorul PATINF 2019

2 + 4 =

Operatorul PATINF 2019

 

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@patologieinfectioasa.ro
Website: www.eventernet.ro