Rezumate

ePoster

Click aici pentru modelul de PowerPoint recomandat pentru realizarea ePosterelor.

Prezentări orale

Click aici pentru modelul de PowerPoint recomandat pentru realizarea prezentarilor orale.

Metode de TRIMITERE a rezumatelor


Rezumatele se vor trimite până la data de 05 iunie 2024.

Rezumatele (în limba română și/sau engleză), redactate conform instrucţiunilor, se trimit folosind una dintre următoarele variante:

► accesând secţiunea Rezumat (pentru a putea trimite rezumate trebuie să aveţi cont pe site: accesaţi secţiunea Înregistrare şi completaţi câmpurile formularului de înscriere)

► prin e-mail, pe adresa: contact@patologieinfectioasa.ro


ATENȚIE!
Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie!

TEMATICA ŞTIINȚIFICĂ

Rezumatele trebuie să se încadreze într-una din următoarele teme: Noutăți și multidisciplinaritate în patologia infecțioasă; Varia.


CONFIRMĂRI

Rezumatele primite până la data de 24 mai 2024 inclusiv vor fi confirmate autorilor de către Comitetul Ştiinţific prin e-mail după data de 07.06.2024 şi vor fi publicate în volumul de rezumate și lucrări in extenso al conferinţei cu titlul “Patologia infecțioasă în era post-pandemică” (volum cu ISBN, sub editura “Gr. T. Popa”).
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a selecta lucrările în vederea prezentării orale sau e-poster, prin intermediul platformei pentru evenimente virtuale.

Vor fi acceptate și publicate numai rezumatele al căror autor prezentator a achitat taxa de participare, excepţie medicii rezidenţi care beneficiază de participare gratuită la eveniment.


FORMA DE PREZENTARE

Forma de prezentare a lucrărilor: oral (ppt) sau e-poster (jpg sau pdf).

REDACTAREA rezumatelor

Vă rugăm să respectaţi URMĂTOARELE CERINȚE DE REDACTARE:
• rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
• rezumatul va fi trimis în limba română şi/sau engleză;
• tot textul se scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
• rezumatul nu va fi formatat.

REZUMATUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;

numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lasă un rând liber;

afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvant trebuie scrisă cu majusculă;

• se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;

textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscută: introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;

• nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;

• toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

În cazul trimiterii rezumatelor prin intermediul aplicaţiei de pe site-ul oficial, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile din formularul online. Rezumatele în limba română şi engleză trebuie înscrise separate, ca două rezumate distincte.

Contactează operatorul PATINF 2024

12 + 5 =

Operatorul PATINF 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.03
E-mail: contact@patologieinfectioasa.ro
Website: www.eventernet.ro