Lucrări in extenso

Vă rugăm să trimiteţi lucrările in extenso, în limba română, până la data de 05 iunie 2024 prin e-mail, ca fişier ataşat, pe adresa contact@patologieinfectioasa.ro.

Rezumatele și lucrările in extenso vor fi publicate într-un volum cu ISBN, sub editura “Gr. T. Popa” Iași.

 

Materialele nu vor depăși:
– articole originale – 6 pagini/2.500 cuvinte;
– articole tip trecere în revistă (review) și actualități (update) – 8 pagini/3500 cuvinte;
– articole tip prezentare de caz – 4 pagini/1.700 cuvinte;
– note clinice și experimentale – 3 pagini/1.300 cuvinte;
– recenzii, articole tip scrisoare către editor, informări asupra unor reuniuni științifice – o pagină/450 cuvinte.

Titlul și autorii
Titlul trebuie sa fie cat mai scurt, elocvent pentru continutul manuscrisului. Numele autorilor vor fi scrise cu litere de rand, prenumele precedand numele, pentru autori prescurtat, pentru autoare intreg. Afilierea va cuprinde institutia (Universitate si Facultate/Spital) si departamentul pentru fiecare autor.

Figurile si tabelele trebuie inserate echilibrat in text. Fiecare figura sau tabel trebuie sa fie insotite de titlu si legenda.

Figurile, numerotate cu cifre arabe, vor avea o latime de 6,5 cm (pentru a se incadra pe o coloana) sau de 13,5 cm (pentru a se incadra pe ambele coloane) si vor fi mentionate in text in paranteza cu caractere drepte (fig. 1).
Figurile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– fotografiile color scanate la o rezolutie de minim 300 dpi si prelucrate ulterior pe calculator, fisier original (*.TIFF, *.JPG);
– imaginile color (desene, grafice) realizate pe calculator (in alb-negru cu contrast), cu text lizibil, mentionate in text, fisier original (*.XLS, *.CDR);
– prelucrarea imaginilor trebuie redusa la minimum, fiind acceptate doar scalari si/sau eventual modificari ale contrastului si luminozitatii;
– adaugarea de indicatori/marcaje care sa permita identificarea anumitor puncte de interes este permisa;
– acestea vor fi insotite de o legenda adecvata;
– modificarile imaginilor susceptibile a altera semnificatia acestor nu sunt acceptate.

Titlul si legenda figurilor vor fi scrise conform modelului:
Fig. 2. Rezultatele clonarii moleculare

Tabelele (editate cu font Arial Narrow) vor fi numerotate cu cifre romane, mentionate in text in paranteze (tab. III), vor fi inserate in text si vor avea o latime de 6,5 cm sau de 13,5 cm, fara sa depaseasca latimea unei pagini.
Titlul tabelului, scris cu majuscule, formatat stanga-dreapta va fi pozitionat deasupra tabelului conform modelului:
TABELUL III
Date analitice comparative

Bibliografia (cu majuscule)
Referintele bibliografice trebuie numerotate cu cifre arabe in ordinea aparitiei in text (deci nu in ordine alfabetica). Bibliografia, citata conform modelului Vancouver, va fi plasata la sfarsitul articolului si va cuprinde numai referintele citate in text (prin mentionarea in paranteza a numarului referintei). Abrevierea titlurilor revistelor se va face conform Index Medicus.
Daca un articol are maximum 6 autori vor fi transcrise toate numele. In cazul in care sunt 7 sau mai multi autori, se vor mentiona doar numele primilor 3 autori la care se adauga abrevierea et al.

Sunt acceptate urmatoarele forme de scriere a bibliografiei:
A. Articole din reviste:
Amura SG. Neurotransmitter transportor: recent progress. Ann Rev Neurosci 1993; 16: 73-93.
Tonis PJ, von Sandick JW, Nieweg OE et al. The hidden sentinel node in breast cancer. Eur J Nucl Med 2002; 29: 305-311.
B. Carti:
– Titlul unei carti:
Ashcroft FM. Ion Channels and Disease. San Diego, London: Academic Press, 2000.
– Capitol dintr-o carte:
Pandiom MR, Fischer DA. Immunoradiometric assays. In: Scabes CG editor. Handbook of Endocrine Research Techniques. New York, London: Academic Press, 1993, 26-52.

Contactează operatorul PATINF 2024

10 + 3 =

Operatorul PATINF 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.05
E-mail: contact@patologieinfectioasa.ro
Website: www.eventernet.ro